Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να πληροφορείστε για την πληρότητα και πόσες διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Η πληροφορία ενημερώνεται κάθε 1 λεπτό. Για περισσότερες πληροφορίες όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

Το συνέδριο έχει λήξει